Savremena stomatologija posvećuje podjednako veliku pažnju funkcionalnosti i estetici. Do gubitka zuba može doći zbog parodontopatije, nepovoljnih linija preloma zuba, hroničnih lezija koji se ne mogu sanirati, traumatskog izbijanja zuba, itd. Gubitak samo jednog zuba može izazvati značajne promene, kao što su resorpcija (gubitak) kosti, „spuštanje“ dna maksilarnog sinusa, pomeranje susednih zuba ka bezubom prostoru, ekstrudiranje („izrastanje“) zuba suprotne vilice, pojava dijastema (razmaka) između zuba, pomeranje sredine zubnog niza, osetljivost susednih i naspramnih zuba zbog gubitka kosti i povlačenja desni, smanjena funkcija žvakanja na strani gubitka zuba, promene u temporomandibularnom (viličnom) zglobu. U slučaju gubitka zuba, potrebno je odmah se konsultovati sa stomatologom o mogućnostima za njegovo nadoknađivanje. Vremenom se ove mogućnosti nepotrebno sve više sužavaju i ostavljaju nam mali izbor terapijskih metoda.

Stomatološka protetika danas zaista pruža veliki izbor načina za estetsko zbrinjavanje pacijenata. Najčešće fiksne nadoknade su keramičke (bezmetalne) krunice i mostovi, metalokeramičke krunice i mostovi, keramičke fasete (veniri), itd. Kod pacijenata koji imaju izvestan broj preostalih zuba, od pokretnih nadoknada najčešće su parcijalne skeletirane proteze kombinovane sa metalokeramičkim krunicama. Ove proteze su sa krunicama povezane posebnim elementima (atečmenima), koji obezbeđuju bolju retenciju i stabilizaciju proteze, maksimalno su redukovane i samim tim mnogo komfornije za pacijente. Kod bezubih pacijenata se izrađuju totalne proteze.

Kada se izrađuju krunice, a kada mostovi?
Uslov da bi se krunica izradila je da postoji dovoljna dužina korena i evetualno krunice tog zuba koji se planira za protetsku rekonstrukciju. Na osnovu kliničkog pregleda i analize rendgenskog snimka, stomatolog će odlučiti da li za njenu izradu postoje uslovi. U konsultaciji sa ortodontom, nekada je moguće zatvaranje prostora nastalih nakon vađenja, fiksnim ortodontskim aparatima.

Potrebno je napomenuti da se u toku izrade protetskih nadoknada, kao i u toku zarastanja nakon vađenja zuba, izrađuju privremene krunice i mostovi, koji pacijentima omogućavaju normalnu funkciju i estetiku u ovom prelaznom periodu.