Usluge stomatološke ordinacije Noviart-dent obuhvataju:

Bolesti zuba sa endodoncijom
Lečenje zuba i korenskih kanala u zubnoj ordinaciji, podrazumeva ispravnu dijagnostiku sa odabirom novih, visokokvalitetnih materijala i tehniku koja osigurava uspešnu terapiju.

Oralna hirurgija
Ova grana stomatologije podrazumeva, ekstrakciju zuba kao i ekstrakciju impaktiranih zuba uz primenu odgovarajućih hiruških metoda. Takođe u oralnoj hirurgiji se zbrinjavaju pacijenti sa raznim problemima koja se jedino mogu lečiti hiruškim putem.

Ortopedija vilice
U zubnoj ordinaciji primenjuje se savremeni način u lečenju i ispravljanju anomalija nastalih u rastu i razvoju zuba kod dece i odraslih osoba. Uz primenu novih i savremenih fiksnih i mobilnih aparata, postižu se dobri rezultati i uspešna terapija.

Parodontologija i oralna medicina
Jedna od svakodnevnih usluga je lečenje potpornog aparata zuba, odnosno parodontopatije i raznih oboljenja mekih tkiva usne duplje. Uspešno se primenjuju hiruške metode sa primenom najsavremenijih, zamenika za kost.

Dečija i preventivna stomatologija
Podrazumeva preventivu i lečenje zuba i usta kod dece. U okviru nedelje organizovan je dečiji dan, kada ordinira specijalista dečije preventivne stomatologije.

Protetika
Izrada svih vrsta zubnih nadoknada: keramičke krunice i mostovi, bezmetalna keramika, keramički viniri ili fasete, inleji, onleji, teleskop krunice, skeletirane proteze, klasične akrilatne proteze, biologične totalne proteze.

Beljenje zuba
Beljenje zuba od sada potpuno pouzdano, vrhunskom svetskom tehnologijom. Najsavremenija i najtrajnija, ne agresivna metoda beljenja zuba je zastupljena u našoj ordinaciji.

Estetska stomatologija
U zubnoj ordinaciji se mogu dobiti najsavremenije zubne nadoknade. Maksimalne estetske rekonstrukcije sa vrhunskim rezultatima su deo svakodnevnog programa.